Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Web prezentacije

JKP "BEOGRADSKE PIJACE" - BEOGRAD
JKP "TRŽNICA" - NOVI SAD
JKP "TRŽNICA" - NIŠ
JP "SUBOTIČKE PIJACE" - SUBOTICA