Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Članovi



ČLANOVI POSLOVNOG UDRUŽENJA "PIJACE SRBIJE"
 • JKP "GRADSKE PIJACE" - BEOGRAD
 • JP "TRŽNICA"- BAČKA TOPOLA
 • JKP "KOMUNALAC" - ČAČAK
 • JKP " POSLOVNI CENTAR" - KRUŠEVAC
 • JKP "PIJACE" - KRALJEVO
 • JKP "PIJACE" - MLADENOVAC
 • JPP "PIJACA" - LESKOVAC
 • JPKP “LAZAREVAC” - LAZAREVAC
 • JKP “STANDARD” - VRBAS
 • AD "TRŽNICA" - SUBOTICA
 • GRADSKO ZELENILO I PIJACA" – KIKINDA
 • DOO “NOVA TROŠARINA” – SUBOTICA
 • JP “KOMUNALAC U RUMI” – RUMA
 • JKP "TRŽNICA" - NOVI SAD
 • JKP "TRŽNICA" – NIŠ
 • JKP "ZELENILO" - PANČEVO
 • JKP "SUBOTIČKE PIJACE" - SUBOTICA
 • JP "BIOKTOŠ" - UŽICE
 • JKP "PIJACE I PARKINZI" - ZRENJANIN
 • JKP "POLET" - VALJEVO
 • JKP “GORNJI MILANOVAC” – GORNJI MILANOVAC
 • JKP „PROSTOR“, SOMBOR
 • JKP “GRADSKE TRŽNICE” - KRAGUJEVAC
 • JKP "KOMUNALPROJEKT" - BAČKA PALANKA
 • DP "DRUGI OKTOBAR" - VRŠAC





SKUPŠTINA UPS-a

Skupštinu Poslovnog udruženja „Udruženje pijaca Srbije“ čine po jedan predstavnik svakog člana.

PREDSEDNIK

Dragan Vulić

JKP "Pijace", Kraljevo

POTPREDSEDNIK

Dragan Katuca

JP «Zelenilo», Pančevo

POTPREDSEDNIK

Miloš Tubić

JP «Tržnica», Novi Sad







UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK

Ilinka Vukoja

JKP "Subotičke pijace”, Subotica

POTPREDSEDNIK

Ivan Sočo

JKP „Gradske pijace“, Beograd

POTPREDSEDNIK

Radovan Milojević

JKP „Tržnica", Niš


 

JKP „Gradske pijace“, Beograd

JKP “Pijaca”, Leskovac

JP "Poslovni centar", Kruševac

"Tržnica" a.d. Subotica

JKP "Gradske tržnice", Kragujevac

 

JKP „Pijace“, Kraljevo

JKP "Tržnica", Novi Sad

JKP „Komunalac“, Čačak

JKP „Zelenilo“, Pančevo

JKP „Bioktoš“, Užice

 






NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK

JKP “Pijace i parkinzi”, Zrenjanin

POTPREDSEDNIK

JKP “Polet”, Valjevo


JP „Tržnica“, Bačka Topola

JKP „Prostor“, Sombor

JKP „Pijace“, Mladenovac